Підготовка соціальних педагогів до профілактики дидактогенії у ЗНЗ

Автор(и)

  • Наталія Олександрівна Сайко Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-60-64

Ключові слова:

дидактогенія, метод опори на сильні сторони особистості, інформаційна готовність, методична готовність, психологічна готовність

Анотація

Розглядається проблема дидактогенії, аналізуються наукові погляди щодо її сутності. Розкриваються особливості підготовки соціальних педагогів до профілактики дидактогенії в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. Виділені основні компоненти такої підготовки – інформаційна, методична та психологічна готовність соціальних педагогів

Біографія автора

Наталія Олександрівна Сайко, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Посилання

Абульханова-Славская, К. А. О субъекте психической деятельности / К. А. Абульханова. – Москва : Наука, 1973. – 288 c.

Ануфриева, Р. А. Стиль жизни личности. Теоретические и методологические проблемы / Р. А. Ануфриева, Е. И. Головаха, Е. А. Донченко. – Київ : Наук. думка, 1982. – 372 с.

Захаров, А. И. Ночные и дневные страхи у детей/ А. И. Захаров. – СПб. : «Изд-во СОЮЗ», 200. – 448 с.

Коменский, Я. А. Избр. педагог. соч. В 2-х т. – Т. 1 / Я. А. Коменский / Под. ред. А. И. Пискунова. – Москва : Педагогика, 1982. – 656 с.

Лутфуллін, В. С. Теоретико-методичні засади усунення навчальних перенавантажень учнів / В. С. Лутфуллін. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2011. – 336 с.

Менегетти, А. Психология лідера : пер. с итал. / Антонио Менегетти. – Изд. 4-е, доп. – Москва : ННБФ «Онтопсихология», 2004. – 256 с.

Павловский, А. П. Социальная работа с подростками с опорой на сильные стороны : практ. пособ. / А. П. Павловский. – Киев, 2015. – 108 с.

Платонов, К. И. К вопросу о профилактике неврозов. В сб.: Неврозы. Л., 1956. – С. 128.

Реан, А. А. Психология и педагогика. Ученик / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 432 с.

Сухомлинський, В. О. Вибрані твори: В 5-ти т. – Т. 4. / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. шк., 1977. – 640 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-13

Як цитувати

Сайко, Н. О. (2017). Підготовка соціальних педагогів до профілактики дидактогенії у ЗНЗ. Імідж сучасного педагога, (4/2(173), 60–64. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-60-64

Номер

Розділ

ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ