Підготовка вчителя до експериментальних досліджень з природознавства: аналіз взаємодії теорії і практики

Автор(и)

  • Наталія Віталіївна Корягіна Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-37-43

Ключові слова:

підготовка вчителя, експериментальне дослідження, природознавство, модель підготовки

Анотація

Представлена експериментальна робота з проблеми підготовки вчителів до експериментальних досліджень з природознавства, спроектована модель підготовки та досліджена її ефективність.

Біографія автора

Наталія Віталіївна Корягіна, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

перший проректор, кандидат педагогічних наук

Посилання

Буринська, Н. М. Концепція підручника хімії для основної школи [Текст] / Н. М. Буринська // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 38–39.

Величко, Л. П. Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : [монографія] / Людмила Петрівна Величко. – Київ : Генеза, 2006. – 330 с.

Галатюк, Ю. М. Інноваційні стратегії інтегрованого вивчення фізики та інших природничих дисциплін у сучасній школі [Текст] / Ю. М. Галатюк, Н. С. Савчук // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 2. – С. 40–45.

Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник [Текст] / С. У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Гончренко, С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення [Текст] / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волинські береги, 2012. – 192. с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Корягіна, Н. В. Експериментальні дослідження з природознавства [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Корягіна. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 84 с.

Кремень, В. Г. Вища освіта в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степенко та ін. – Київ : Знання, 2005. – 327 с.

Седова, Н. В. Подготовка учителя к проведению опытно-экспериментальной работы / Н. В. Седова // Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А. С. Пушкина. Серия: Педагогика. – 2012. – № 1. – Т. 3. – С. 16–24.

Соціолого-педагогічний словник [Текст] / уклад. : С. У. Гончаренко, В. В. Радул, М. М. Дубінка, В. О. Кравцов та ін.; за ред. В. В. Радула. – Київ : ЕксОб, 2004. – 304 с.

Усова, А. В. Методические рекомендации по овладению умением учиться, самостоятельно приобретать знания [Текст] / А. В. Усова, В. А. Беликов. – Челябинск : ЧГПИ, 1985. – 39 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-13

Як цитувати

Корягіна, Н. В. (2017). Підготовка вчителя до експериментальних досліджень з природознавства: аналіз взаємодії теорії і практики. Імідж сучасного педагога, (4/2(173), 37–43. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-37-43

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА