Наукова школа «Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності»

Автор(и)

  • Марина Вікторівна Гриньова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-5-10

Ключові слова:

наукова школа, саморегуляція, формування саморегуляції діяльності, аспекти саморегуляційної діяльності

Анотація

Інноваційна робота авторської наукової школи «Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності» спрямована на відпрацювання трьох домінант: студент – викладач – освітнє середовище, де саморегуляція є вищим ступенем діяльності, вона озброює вмінням учитися впродовж життя. Розкривається сутність наукової школи як неформального творчого колективу дослідників різних поколінь, об'єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи. 

Біографія автора

Марина Вікторівна Гриньова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор педагогических наук, профессор, член-кореспондент НАПН Украины, декан естественного факультета

 

Посилання

Гриньова М. В. Науковий базис кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна // Методика управління навчальними закладами : матер. міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. наук.-практ. семінарів, (Полтава, 13–14 березн 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. – Полтава, 2012. – С. 17–21.

Гриньова М. В. Освітнє середовище як умова ефективного розвитку обдарованої студентської молоді (з досвіду роботи природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка) / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матер. ІV Міжн. наук.-практ. конф., (Алушта, 21–25 вересня 2011 р.). – Ч. 2. – С. 132–139.

Гриньова М. В. Створення фахового середовища для підготовки магістрів спеціальностей «Управління проектами» та «Управління навчальним закладом» на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту ПНПУ ім. В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Ч. ІІ. – С. 108–112.

До питання про формування саморегуляції у студентів педагогічного університету : зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. Вип. 3(7). – С. 147–152. (Педагогічні науки).

Наукова школа – Вікіпедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Наукова_школа

Наукові школи природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка / М.В.Гриньова // Методики викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVIII Каришинські читання : зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. конф., (Полтава, 27–28 трав. 2010 р.) / за заг. ред. М.В. Гриньової; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка, ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін.-Полтава, 2010. – С. 4–7.

Саморегуляція [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2012. – 309 с.

Управління навчально-виховним процесом : навч. посіб. / Марина Вікторівна Гриньова, Лариса Василівна Малаканова, Галина Юріївна Сорокіна; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – 306 с. (Схвалено Міністерством освіти і науки України)

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-13

Як цитувати

Гриньова, М. В. (2017). Наукова школа «Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності». Імідж сучасного педагога, (4/2(173), 5–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-5-10