DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-16-18

Забезпечення навчальної взаємодії викладача і студента в процесі самостійної роботи з педагогічних дисциплін

Олена Григорівна Жданова-Неділько

Анотація


Розглядаються особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного ВНЗ у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Обґрунтовується необхідність належного методичного забезпечення навчальної взаємодії викладача і студента в цьому процесі як важливої передумови її ефективності.


Ключові слова


вища школа; самостійна робота; навчальна взаємодія; методичне забезпечення навчальної взаємодії в процесі самостійної роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Голік, О. Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект : навч. посіб. / Олександр Борисович Голік. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 242 с.

Жданова-Неділько, О. Г. Квазіпрофесійна орієнтованість самостійної роботи студентів вищого педагогічного навчального закладу / О. Г. Жданова-Неділько // Рідна школа –2015. – №1. – С. 46–49.

Луценко, В. В. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук за спец. : 13.00.04 – теорія та методика проф. освіти. – Харків, 2002. – 20 с.

Семиченко, В. А. Психологія педагогічної діяльності / В. А. Семиченко. – Київ : Вища школа, 2004. – 335 с.

Скворцова, С. Формування професійної майстерності майбутнього вчителя на засадах контекстного навчання / Світлана Скворцова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Вип. 35, 2010. – С. 66–71.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.