Авторський спеціалізований курс як відкрите навчальне середовище для неперервного розвитку вчителів біології шкіл сільської місцевості

Автор(и)

  • Олена Вікторівна Харченко Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, м. Полтава, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-35-39

Ключові слова:

вчитель біології, школа сільської місцевості, координація, розвиток, професійна компетентність, районне методичне об’єднання, спеціалізований курс

Анотація

Автор науково обґрунтовує одну з педагогічних умов розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО – впровадження авторського спеціалізованого курсу як відкритого навчального середовища для неперервного розвитку вчителів біології шкіл сільської місцевості.

Біографія автора

Олена Вікторівна Харченко, Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, м. Полтава

директор

Посилання

Биков, В. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища педагогічних систем відкритої освіти / В. Биков // Наукові записки. – Вип. 77. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – Частина 1. – С. 3–12.

Бирка, М. Ф. Система професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті: дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Бирка Маріан Філаретович. – Запоріжжя, 2016. – 438 с.

Галицька, І. Д. Феномен віртуальних освітніх спільнот у системах освіти зарубіжних країн: підходи до визначення понять [Електронний ресурс] / І. Д. Малицька // Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/ itlt/article/download/714/528

Кононец, Н. В. Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... докт. пед. наук : 13.00.09 / Кононец Наталія Василівна. – Полтава, 2016. – 473 с.

Муковіз, О. П. Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: теорія та методика : монографія / О. П. Муковіз. – Умань : Вид. Сочінський М. М., 2016. – 393 с.

Облачные технологии и образование / [Сейдаметова З. С., Аблялимова Э. И., Меджитова Л. М. и др.]. – Сімферополь : «ДИАЙПИ», 2012. – 204 с.

Скрипник, М. І. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні : довідник / М. І. Скрипник. – Київ, 2013. – 202 с.

Слободяник, О. В. Використання Google сервісів для контролю самостійної роботи учнів / О. В. Слободяник // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014.− Вип. 6. Ч. 2. – С. 28–34.

Соколова, Е. И. Анализ терминологического ряда «коуч», «ментор», «тьютор», «фасилитатор», «эдвайзер» в контексте непрерывного образования [Электронный ресурс] / Е. И. Соколова // Непрерывное образование: XXI век. – 2013. – Вып. 4. – Режим доступа : http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2171

Соколик, О. М. Використання таксономій педагогічних цілей для оцінювання результатів освітнього процесу у відкритому інформаційно- освітньому середовищі навчання учнів [Електронний ресурс] / О. М. Соколюк // Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706917/1/

Фамілярська, Л. Л. Ресурси відкритого освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Л. Л. Фамілярська // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : зб. наук. праць. – Режим доступу : http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/51

Keegan, D. The foundation of distance education / D. Keegan. – London : Groom Helm, 1986. – 276 p.

Rheingold, H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier / H. Rheingold. – MIT Press, 2000. – 450 p.

Seashore, K. The role of Professional community for teachers in service-learning Programs / K. Seashore // Growing to Greatness 2010. – A report from National Youth Leadership Council. – P. 5–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Як цитувати

Харченко, О. В. (2017). Авторський спеціалізований курс як відкрите навчальне середовище для неперервного розвитку вчителів біології шкіл сільської місцевості. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 35–39. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-35-39

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА