Ключові компетентості майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці

Автор(и)

  • Леся Віталіївна Соловей Полтавський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-32-34

Ключові слова:

ключові компетентності, фахова підготовка вчителів, компетентнісний підхід, учителі природничих дисциплін

Анотація

Представлені погляди вітчизняних і зарубіжних учених щодо визначення поняття «ключові компетентності особистості», характеристику компетентнісного підходу у вищій освіті, теоретичні аспекти фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у контексті формування ключових компетентностей особистості.

Біографія автора

Леся Віталіївна Соловей, Полтавський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій

аспірантка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка,  викладач технологічного відділення

Посилання

Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования : для пед. спец. высш. учеб. завед. – 2-е изд. перераб. и доп. / О. А. Абдуллина – Москва : Просвещение, 1990. – 141 с.

Біляковська, О. Формування когнітивної компетенції майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін / О. Біляковська // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матер. V Міжн. наук.-практ. конф. 23 березня 2017 р. / за заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – Київ : НАУ, 2017.

Вінник, Н. Проблематика концепцій ключових кваліфікацій і компетенцій у професійній освіті / Наталія Вінник // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С. 149–157.

Вишівська, В. Б. Критерії і показники готовності студентів до конструювання навчально-пізнавальної діяльності учнів / В. Б. Вишківська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. − Київ : НПУ, 2004. – Вип. 1 (11). – С. 243–248. – (Серія 16. «Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики ).

Володько, В. М. Основні компоненти загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя / В. М. Володько // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. / Крим. держ. гуманіт. ін-т. – Київ, 2001. – Вип. 3. – 4.1. – С. 25–42. – (Педагогіка і психологія).

Драч, Ірина. Зміст та структура ключових компетентностей майбутнього викладача вищої школи / Ірина Драч // Витоки педагогічної майстерності. – Полтава, 2013 – Випуск 11. – С. 124–130.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Корнілова, А. Ключові кваліфікації компетентності особистості у вищих навчальних закладах Німеччини / А. Корнілова // Шлях освіти. – 2005. – №3. – С. 18–22.

Нагорна, Н. В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції / Н. В. Нагорна // Виховання і культура. – 2007. – № 1–2 (11–12). – С. 266–268.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Як цитувати

Соловей, Л. В. (2017). Ключові компетентості майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 32–34. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-32-34