DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-23-26

Візуальне читання як ефективний метод ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі

Наталія Василівна Кононец

Анотація


Автор розкриває техніку візуального читання як ефективного методу ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі. Запропоновані правила удосконалення техніки швидкісного читання, правила під час читання підручників за діагоналлю. Виявлені фактори, що заважають швидкому читанню.


Ключові слова


ресурсно-орієнтоване навчання; візуальна інформація; візуальне читання; швидкісне читання; метод; вища школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Авшарян, Г. Скорочтение. Быстрый курс для школьников, студентов и всех, кто хочет быстрее думать / Г. Авшарян. – Москва : АСТ, 2011. – 160 с.

Бьюзен, Т. Супермышление / Т. Бьюзен ; пер. с англ. Е. А. Самсонов. – [2-е изд.]. – Минск : Попурри, 2003. – 304 с.

Курбатова, Т. В. Екстенсивне читання як вид самостійної роботи студентів немовних ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. В. Курбатова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Philologia/36901.doc.htm

Озерян, О. Методика раціонального читання [Електронний ресурс] / Ольга Озерян. – Режим доступу : http://sonyah.blogspot.com/2012/02/blog-post_2981.html

Ординський, В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Ортинський. – Київ, 2009. – 472 с.

Кононец, Н. В. Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... докт. пед. наук : 13.00.09 / Кононец Наталія Василівна. – Полтава, 2016. – 473 с.

Кононец, Н. В. Основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу (з досвіду аграрних коледжів) : монографія / Н. В. Кононец. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 506 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.