Використання системи інноваційних педагогічних технологій у процесі формування естетичної культури майбутнього вчителя початкових класів

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Пилипенко КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-20-22

Ключові слова:

педагогічні умови, естетична культура, художньо-естетична діяльність, інноваційні педагогічні технології, ігрове моделювання

Анотація

Розкрита сутність педагогічної умови використання системи інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують ефективний розвиток естетичної культури майбутнього вчителя початкових класів, його готовність до оптимального впровадження набутого досвіду художньо-естетичної діяльності в освітній процес початкової школи. Автором доведена ефективність реалізації педагогічних умов формування естетичної культури майбутніх учителів початкових класів.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Пилипенко, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

викладач кафедри педагогіки та психології

Посилання

Ананьєв, Б. Г. Избранные психологические труды в 2-х т. / Б. Г. Ананьев. – Т. 1. – М.осква : Педагогика, 1980. – 230 с.

Андреев, В. И. Педагогика : Учебный курс для творческого саморазвития / В. И. Андреев. 2-е изд. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 600 с.

Гриньова, В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) / В. М. Гриньова. – Харків : Основа, 1998. – 300 с.

Золотухіна, С. Т. Проблема виховного навчання в педагогічній науці / С. Т. Золотухіна // Сучасні проблеми дидактики : зб. наук. пр. – Харків, 2003. – С. 49–56.

Кузьмина, Н. В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формировании его личности / Н. В Кузьмина. – Ленінград : Изд-во ЛГУ, 1987. – 183 с.

Леонтьев, Л. П. Проблемы управления учебным процессом : математические модели / Л. П. Леонтьев, О. Г. Гохман. – Рига : Знание, 1984. – 239 с.

Молчанюк, О. В. Засоби та шляхи вирішення проблеми індивідуалізації та диференціації навчання в школі / О. В. Молчанюк // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. – Харків : ХДПУ, 2000. – Вип. 11. – С. 139–142.

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 712 с. – (Мастера психологии).

Словник іншомовних слів / [за ред. О. С. Мельничука]. – Київ : Гол. редакція УРЕ, 1974. – 776 с.

Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – Москва – Ленинград : АПН РСФСР. 1947. – 335 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-22

Як цитувати

Пилипенко, Н. В. (2017). Використання системи інноваційних педагогічних технологій у процесі формування естетичної культури майбутнього вчителя початкових класів. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 20–22. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-20-22