Гуманістичні студії у формуванні дидактичних траєкторій педагогічної моделі ордену єзуїтів

Автор(и)

  • Галина Іванівна Навольська Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-60-63

Ключові слова:

орден єзуїтів, навчальний процес, дидактика, гуманістичні студії, колегіум, «Ratio Studiorum», гуманістична вченість, гуманітарна освіта, ренесансний гуманізм

Анотація

Присвячується розкриттю місця і ролі гуманістичного способу організації навчального процесу у ґенезі дидактичних механізмів педагогічної системи ордену єзуїтів. Автором конкретизовано мету, визначено принципи, окреслено зміст, представлено нормативне забезпечення та охарактеризовано організаційно-методичні засади єзуїтської освіти. З’ясовано характер і специфіку взаємодії дидактичних акцентів єзуїтської системи навчання молоді з європейськими педагогічними ідеями й освітніми практиками Раннього Нового часу. 

Біографія автора

Галина Іванівна Навольська, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького та І. Підкови. – Львів : Літопис, 2008. – Т. 2. – 2008. – 608 с.

Ratio Studiorum : Уклад студій Товариства Ісусового. Система єзуїтської освіти / пер. з лат. Р. Паранько ; пер. з англ. А. Маслюх. – Львів : Свічадо, 2008. – 252 с.

Циглер, Т. История педагогики / Т. Циглер ; под ред. С. А. Ананьина. – Петербург ; К. : Сотрудникъ, 1911. – 501 с.

Яковенко, Н. М. Латинське шкільництво і «шкільний гуманізм» в Україні кінця XVІ – середини XVІІ ст. / Н. М. Яковенко // Київська старовина. – 1997. – № 1–2 (315). – С. 11–27.

Bednarski, S. Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce : studjum z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego / S. Bednarski. – Kraków : Wydawnictwo Księży Jezuitów, 1933. – 538 s.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy (1564 1995). – Kraków : WAM, 1996. – 882 s.

Leń, K. Jezuickie kolegium św. Jana w Jarosławiu (1573-1773) / K. Leń. – Kraków : Wyd. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficno-Pedagogiczna «Ignatianum», 2000. – 154 s.

Piechnik, L. Gimnazjum w Braniewie w XVI w. (Studium o początkach szkolnictwa jezuickiego w Polsce) / L. Piechnik // Nasza Przeszłość. – Kraków, 1958. – T. 7. – S. 5–71 s.

Piechnik, L. Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio Studiorum (1548-1599) / L. Piechnik. – Kraków : Wyd. WAM : WyższaSzkoła Filozoficno-Pedagogiczna «Ignatianum», 2003. – 264 s.

Podstawy educacji Ignacjańskiej. – Kraków : Wyd. WAM, 2006. – 175 s.

The JesuitRatio Studiorum : 400th anniversary perspectives / [ed. by Vincent J. Duminuco]. – New York : Fordham university press, 2000. – 307 p.

Załeski, S. Jezuici w Polsce : w 5 t. / S. Załeski. – Lwów ; Kraków : Druk. i nakł. Drukarni Ludowej, 1900-1906. – Т. 3. – 1902. – 1244 s.

Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce : wybór artykułów / [wstęp., wybór i oprac., mapki, wykazszkół, bibliografia, indeks Jerzy Paszenda]. – Kraków : Wydaw. WAM : Księża Jezuici, 1994. – 259 s.

Żmudziński, W. Jak wychowac dojrzałego ucznia / W. Żmudziński // Psychologia w Szkole. – 2006. – Nr. 4. – S. 113–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Як цитувати

Навольська, Г. І. (2017). Гуманістичні студії у формуванні дидактичних траєкторій педагогічної моделі ордену єзуїтів. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 60–63. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-60-63

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ