Вчення про ноосферу В. І. Вернадського – основа сучасного природознавства

Автор(и)

  • Марина Вікторівна Гриньова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-48-54

Ключові слова:

В. І. Вернадський, ноосфера, біосфера, природознавство, еволюція, освіта, наука

Анотація

Розглядаються основи вчення В. І. Вернадського про ноосферу, біосферу, як стратегію розвитку природничо-наукової освіти та природознавства. Гуманістичне осмислення В. І. Вернадським ролі освіти як головного чинника побудови прийдешньої ноосферної цивілізації є не лише предметом національної гордості, але й явищем світової культури. Стверджується, що однією з найважливіших проблем формування організованої ноосфери є проблема місця й ролі науки в житті суспільства, впливу держави на розвиток наукових досліджень.

Біографія автора

Марина Вікторівна Гриньова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету

Посилання

Білявський, Г. О. Основи екологічних знань : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1997. – 228 с.

В. И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине / Сытник К. М., Апанович Е. М., Стойко С. М.; отв. ред. Бабичев Ф. С.; АН УССР. – 2-е изд. Испр. и доп. – Киев : Наукова думка, 1988. – 368 с.

Вернадский, В. Письмо В. В. Докучаєву от 16 сентября 1897 года / В. Вернадский // Научное наследство. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – Т. 2.

Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадський. – Москва, 1989. – С. 230.

Вернадский, В. И. Письма Н. Е. Вернадской: 1886–1889 / В. И. Вернадский. – Москва : Наука, 1988. – 304 с.

Вернадский, В. И. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский. – Москва, 1989. – С. 149.

Всесвятский, Б. В. Проблемы дидактики биологии / Б. В. Всесвятский. – Москва : Просвещение – 1969.

Гончаренко, М. С. Екологія людини : навч. посіб. / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук / за ред. Н. В. Кочубей. – Суми : ВТД «Університетська книга». – Київ : Вид. дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с.

Гриньова М. В. Формування мислення у підлітків при викладанні зоології / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. А. Животовська, С. П. Пескун. – Полтава : АСМІ, 2002. – 336 с.

Концепції сучасного природознавства : підручник / Я. С. Карпов, В. В. Кисельник, В. Г. Кремень та ін. – Київ : Професіонал, 2004. – 496 с.

Пресман, А. С. Идеи В. И. Вернадського в современной биологии. (Планетно-космические основы организации жизни) / А. С. Пресман. – Москва : Знание, 1976.

Розвиток творчості школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології. Система «Дидактосервіс» : навч. посіб. / М. В. Гриньова, С. П. Яланська. – 2-ге вид. випр., доп. – Полтава : ФОП Мирон І. А., 2017. – 546 с.

Толстоухов, А. В. Хроніка 2000 / А. В. Толстоухов. – Київ, 2004 – С. 510–528.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Як цитувати

Гриньова, М. В. (2017). Вчення про ноосферу В. І. Вернадського – основа сучасного природознавства. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 48–54. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-48-54