Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи

Автор(и)

  • Павло Віталійович Хоменко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна
  • Артем Леонідович Гавриш ВДНЗ "Українська медична с стоматологічна академія", Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-55-59

Ключові слова:

природознавство, інтегрований курс, природничонаукова картина світу, засоби інтеграції, загальні закони природи, модульний підхід

Анотація

Проаналізовані основні концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для 10–11 класів, його змісту та структури. Розглянуті особливості світоглядного і прагматичного підходів, цілісного та модульного (блокового) принципів побудови курсу. Показані переваги вибору загальних законів і закономірностей природи як засобів інтеграції змісту природничих знань.

Біографії авторів

Павло Віталійович Хоменко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор педагогічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання

Артем Леонідович Гавриш, ВДНЗ "Українська медична с стоматологічна академія"

викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, сздобувач кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Посилання

Гуз, К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. – Полтава : Довкілля-К, 2004. – 472 с.

Елтышева, И. В. Интеграция естественнонаучных дисциплин как способ формирования единой картины мира / И. В.Елтышева. – Режим доступа : https://permedu.ru/Files/1005201285635779.docx

Естествознание. 10–11 кл. / под ред. И. Ю. Алексашиной. – Москва : Просвещение, 2008. – 10 кл. – 273 с.; 11 кл. – 316 с.

Естествознание. 10–11 кл. / под ред И. В. Розумовской. – Москва : НКЦ, 2014. – 10 кл. – 367 с.; 11 кл. – 202 с.

Ільченко, В. Р. Концептуальні основи інтеграції змісту природничонаукової освіти / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз // Освітня програма «Довкілля» / за ред. В. Р. Ільченко. – Київ-Полтава : Довкілля-К, 2004. – 133 с.

Ільченко, В. Р. Концептуальні основи формування природознавчих курсів у старшій школі / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, В. С. Коваленко // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 9–10. − С. 24–27.

Ільченко, В. Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников / В. Р. Ильченко. – Москва : Просвещение, 1993. – 192 с.

Коваленко, В. С. Загальні закони та закономірності природи як засоби інтеграції змісту природничих знань // В. С. Коваленко // Імідж сучасного педагога. – 2007. – №3. − С. 4–7.

Концепции современного естествознания / под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – Москва : Культ. и спорт, 1997. – 271 с.

Пентин, А. Ю. Естественные науки для пользователя / А. Ю. Пентин // Естествознание в школе. – 2004.  №4. – С. 10–14.

Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания / В. В. Свиридов. – С-Пб. : Питер, 2005. – 349 с.

Суханов, А. Д. Концепции современного естествознания / А. Д. Суханов, О. Н. Голубева. – Москва : Дрофа, 2004. – 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Як цитувати

Хоменко, П. В., & Гавриш, А. Л. (2017). Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 55–59. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-55-59

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ