Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи

Автор(и)

  • Валерій Сергійович Коваленко Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
  • Надія Вікторівна Стець Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-40-42

Ключові слова:

природознавство, інтегрований курс, природничонаукова картина світу, засоби інтеграції, загальні закони природи, модульний підхід

Анотація

Проаналізовані основні концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для 10–11 класів, його змісту та структури. Розглянуті особливості світоглядного і прагматичного підходів, цілісного та модульного (блокового) принципів побудови курсу. Показані переваги вибору загальних законів і закономірностей природи як засобів інтеграції змісту природничих знань.

Біографії авторів

Валерій Сергійович Коваленко, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії

Надія Вікторівна Стець, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії

Посилання

Гуз, К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. – Полтава : Довкілля-К, 2004. – 472 с.

Елтышева, И. В. Интеграция естественнонаучных дисциплин как способ формирования единой картины мира / И. В.Елтышева. – Режим доступа : https://permedu.ru/Files/1005201285635779.docx.

Естествознание. 10–11 кл. / под ред. И. Ю. Алексашиной. – Москва : Просвещение, 2008. – 10 кл. – 273 с.; 11 кл. – 316 с.

Естествознание. 10–11 кл. / под ред И. В. Розумовской. – Москва : НКЦ, 2014. – 10 кл. – 367 с.; 11 кл. – 202 с.

Ільченко, В. Р. Концептуальні основи інтеграції змісту природничонаукової освіти / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз // Освітня програма «Довкілля» / за ред. В. Р. Ільченко. – Київ-Полтава : Довкілля-К, 2004. – 133 с.

Ільченко, В. Р. Концептуальні основи формування природознавчих курсів у старшій школі / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, В. С. Коваленко // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 9–10. − С. 24–27.

Ільченко, В. Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников / В. Р. Ильченко. – Москва : Просвещение, 1993. – 192 с.

Коваленко, В. С. Загальні закони та закономірності природи як засоби інтеграції змісту природничих знань // В. С. Коваленко // Імідж сучасного педагога. – 2007. – №3. − С. 4–7.

Концепции современного естествознания / под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – Москва : Культ. и спорт, 1997. – 271 с.

Пентин, А. Ю. Естественные науки для пользователя / А. Ю. Пентин // Естествознание в школе. – 2004.  №4. – С. 10–14.

Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания / В. В. Свиридов. – С-Пб. : Питер, 2005. – 349 с.

Суханов, А. Д. Концепции современного естествознания / А. Д. Суханов, О. Н. Голубева. – Москва : Дрофа, 2004. – 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Як цитувати

Коваленко, В. С., & Стець, Н. В. (2017). Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 40–42. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-40-42

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА