Оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Буйдіна Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-43-47

Ключові слова:

критерій, показник, метод дослідження, рівень розвитку учня, діяльнісний підхід, природничі предмети

Анотація

Обґрунтована система критеріїв і показників оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу, описані методи вивчення зазначених параметрів в учнів, охарактеризований зміст критеріїв і показників зазначеної моделі за рівнями.

 

Біографія автора

Олена Олександрівна Буйдіна, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

завідувач кафедри методики змісту освіти

Посилання

Гончаренко, С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – вид. 2-ге, доповн. і випр. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; [голов. ред. В. Г. Кремень]. – Київ : Юрніком Інтер, 2008. – 1040 с.

Нова українська школа: основи Стандарту освіти [Електронний ресурс]. – Львів, 2016. – 64 с. – Режим доступу :http://education-ua.org/ua/draft-regulations/852-nova-ukrajinska-shkola-osnovi-standartu-osviti

Психологу для роботи. Діагностичні методики : зб. / [уклад.: М. В. Лемак, В. Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, випр. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Семенова, А. В. Формування професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання / А. В. Семенова // Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – С. 432–446.

Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина и проф. Ф. Н. Петрова. − Москва : Изд-во иностр. и нац. слова рей, 1954 − 853 с.

Словник іншомовних слів / [уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута]. – Київ : Наукова думка, 2002. – 680 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. В. Семенової. – Одеса : Пальміра, 2006. – 364 с.

Устьянцева, С. В. Уровни и критерии понимания учащимися научного знания : на материале химии и биологии : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Психол. ин-т. – Москва, 1999. – 20 с.

Фридман, Л. М. Изучение личности учащегося и ученических коллективов : кн. для учит. / Л. М. Фридман, Т. А. Пушкина, И. Я. Каплунович. – Москва : Просвещение, 1988. – 207 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Як цитувати

Буйдіна, О. О. (2017). Оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 43–47. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-43-47

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА