Структура готовності учнів професійно-технічних навчальних закладів до сімейного життя

Автор(и)

  • Алла Володимирівна Барбінова Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-68-72

Ключові слова:

готовність до сімейного життя, сімейні цінності, структура готовності учнів професійно-технічних навчальних закладів до сімейного життя, внутрішні фактори, зовнішні фактори

Анотація

Визначена структура готовності учнів професійно-технічних навчальних закладів до сімейного життя, яка логічно поєднує когнітивний, мотиваційний, діяльнісний і саморегуляційний компоненти. Встановлено, що структура готовності учнів професійно-технічних закладів  до сімейного життя є основним орієнтиром у напрямах виховання сімейних цінностей, яке забезпечується під час навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів. Для формування цілісного уявлення учнів про сімейне життя педагогічні працівники мають постійно враховувати, що структурні компоненти розглядаються у логічній взаємозалежності.

 

Біографія автора

Алла Володимирівна Барбінова, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

асистент, аспірантка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту  імені І.А. Зязюна 

Посилання

Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии / Альфред Адлер; пер. с нем. А. М. Боковикова.  Москва : Фонд «За экон. Грамотность», 1995.  296 с.

Гаркуша, С. В. Поняття та компоненти професійної готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності / С. В. Гаркуша // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 138 / Чернігів. Нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. О. М. Носко.  Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2016.  212 с.  (Серія: Педагогічні науки).

Кращенко, Ю. Саморегуляційно-рефлексивний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування / Ю. Кращенко // Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки»: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014. – Вип. 13. – С. 179–185.

Перець, О. Основні критерії, рівні та показники сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів / О. Перець // Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2010.  № 2. С. 119–125.

Портяна, О. В. Специфіка адаптації молодого подружжя під час кризових періодів / О. В. Портяна // Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. – 2011. – Вип. 11. С. 698–707.

Семенець, Л. М. Змістовий аналіз професійної готовності майбутніх учителів математики // Семенець Л. М. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 96–100.

Сімейні цінності : навч.-метод. посіб. до навч. прогр. «Сімейні цінності» (35 годин) [для пед. працівн.] / В. І. Прит, З. В. Охрименко, Л. В. Корецька. Вид. 2-ге, доп. з додатком. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 284 с.

Філімончук, А. В. Розділ ІІІ. Основи сімейних відносин. Заняття 24–34 // Абетка щасливого сімейного життя : метод. посіб. з курсу «Етика і психологія сімейного життя». 10–11 кл. – Житомир : ЦНТЕІ, 2008. – С. 71–107.

Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Фіцула Михайло Миколайович.  Київ : Академвидав, 2006.  352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Як цитувати

Барбінова, А. В. (2017). Структура готовності учнів професійно-технічних навчальних закладів до сімейного життя. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 68–72. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-68-72