Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Розвиток професійної компетентності учителів-словесників у педагогічній спадщині Карпа Остаповича Ходосова Анотація  PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти Анотація  PDF
Інна Дмитрівна Давидченко
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Сутність і структура правової компетентності вчителів технологій Анотація  PDF
Олег Станіславович Армейський
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Характеристика педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки Анотація  PDF
Руслана Василівна Слухенська, Наталія Миколаївна Куліш, Наталія Борисівна Решетілова
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації Анотація  PDF
Юлія Сергіївна Присяжнюк, Алла Феліксовна Курінна
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Авторський спеціалізований курс як відкрите навчальне середовище для неперервного розвитку вчителів біології шкіл сільської місцевості Анотація  PDF
Олена Вікторівна Харченко
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Ділова гра як метод формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі Анотація  PDF
Оксана Олександрівна Комліченко, Анжела Володимирівна Подозьорова
 
№ 6(189) (2019): Читацька компетентність дорослих Нормативно-правове забезпечення компетентнісного підходу в підготовці вчителя біології Анотація  PDF
Оксана Миколаївна Воробйова
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Які компетентності варто розвивати керівнику нової української школи Анотація  PDF
Світлана Вікторівна Королюк
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання Анотація  Віддалена  PDF
Лариса Євгенівна Коваль
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Карпо Остапович Ходосов про шляхи та засоби для вдосконалення методичної майстерності словесника Анотація  PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Розвиток професійної культури керівника освітнього закладу в системі післядипломної освіти Анотація  PDF
Світлана Вікторівна Королюк
 
№ 6(189) (2019): Читацька компетентність дорослих Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Анотація  PDF
Ірина Євгенівна Сілаєва
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Результати експериментальної роботи з формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури Анотація  PDF
Сергій Борисович Хлібкевич, Аліна Григорівна Кметь
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти Анотація  PDF
Лідія Миколаївна Купіна, Любов Василівна Армейська
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих До питання про сутність і структуру професійної компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти Анотація  PDF
Євгеній Вікторович Копилець
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Причини та усунення байдужості і протесту у студентів до національного дизайну. Методи заохочення Анотація  PDF
Алла Володимирівна Дяченко
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу Анотація  PDF
Світлана Степанівна Шевчук
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Електронне портфоліо як інструмент оцінювання рівня професійної компетентності педагога вищої школи Анотація  PDF
Світлана Степанівна Шевчук
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти Анотація  PDF
Галина Леонідівна Вороніна
 
1 - 20 з 20 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо