Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1(190) (2020): Інновації в освіті Змістова структура предметної компетентності майбутніх лікарів Анотація  PDF
Ірина Юріївна Хміль
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Розвиток професійної компетентності учителів-словесників у педагогічній спадщині Карпа Остаповича Ходосова Анотація  PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Сутність і структура правової компетентності вчителів технологій Анотація  PDF
Олег Станіславович Армейський
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму Анотація  PDF
Вадим Ігорович Сідоров
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Організація навчання впродовж життя як необхідна умова розвитку когнітивної гнучкості педагога Анотація  PDF
Ніна Іванівна Курмишева
 
№ 1(190) (2020): Інновації в освіті Технологічні основи формування професійно-творчої компетентності майбутніх інженерів агропромислового виробництва Анотація  PDF
Віктор Михайлович Нагаєв, Микола Васильович Бакум, Тетяна Юріївна Мітяшкіна, Віталій Володимирович Семенцов
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ – ФОЛЬКЛОРИСТІВ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ: АКЦЕНТИ СЬОГОДЕННЯ Анотація  PDF
Валентина Володимирівна Сінельнікова, Іван Григорович Сінельніков
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Ділова гра як метод формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі Анотація  PDF
Оксана Олександрівна Комліченко, Анжела Володимирівна Подозьорова
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Використання методу експертних оцінок у системі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців галузі професійної освіти Анотація  PDF
Анастасія Володимирівна Денисова
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації Анотація  PDF
Юлія Сергіївна Присяжнюк, Алла Феліксовна Курінна
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Авторський спеціалізований курс як відкрите навчальне середовище для неперервного розвитку вчителів біології шкіл сільської місцевості Анотація  PDF
Олена Вікторівна Харченко
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні Анотація  PDF
Наталія Василівна Сем‘ян
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Які компетентності варто розвивати керівнику нової української школи Анотація  PDF
Світлана Вікторівна Королюк
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Формування громадянської компетентності майбутніх учителів нової української школи в процесі вивчення шкільного курсу освітньої галузі «Суспільствознавство» та методики навчання через призму освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини Анотація  PDF
Ірина Михайлівна Непорада
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти Анотація  PDF
Інна Дмитрівна Давидченко
 
№ 6(189) (2019): Читацька компетентність дорослих Комунікативна компетентність сучасного вчителя іноземної мови Нової української школи Анотація  PDF
Наталія Петрівна Булак, Тамара Миколаївна Карпова
 
№ 6(189) (2019): Читацька компетентність дорослих Нормативно-правове забезпечення компетентнісного підходу в підготовці вчителя біології Анотація  PDF
Оксана Миколаївна Воробйова
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Іншомовна комунікативна компетентість як невід’ємна складова образу сучасного педагога Анотація  PDF
Надія Вікторівна Добіжа, Ірина Ігорівна Оніщук
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Форми візуалізації навчальної інформації в навчально-наочному посібнику для підготовки фахівців готельно-ресторанної справи Анотація  PDF
Олена Євгенівна Кашинська
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Характеристика педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки Анотація  PDF
Руслана Василівна Слухенська, Наталія Миколаївна Куліш, Наталія Борисівна Решетілова
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Науково-педагогічний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» Анотація  PDF
Сергій Олексійович Кравченко
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу Анотація  PDF
Галина Вікторівна Козаченко
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Акмеологічний підхід до професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Анотація  PDF
Наталія Миколаївна Сиско
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму Анотація  PDF
Вадим Ігорович Сідоров
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови Анотація  PDF
Наталія Алімджанівна Молодиченко, Тетяна Анатоліївна Дем'яненко
 
1 - 25 з 50 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо