Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Розвиток професійної компетентності учителів-словесників у педагогічній спадщині Карпа Остаповича Ходосова Анотація  PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Сутність і структура правової компетентності вчителів технологій Анотація  PDF
Олег Станіславович Армейський
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму Анотація  PDF
Вадим Ігорович Сідоров
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ – ФОЛЬКЛОРИСТІВ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ: АКЦЕНТИ СЬОГОДЕННЯ Анотація  PDF
Валентина Володимирівна Сінельнікова, Іван Григорович Сінельніков
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації Анотація  PDF
Юлія Сергіївна Присяжнюк, Алла Феліксовна Курінна
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Авторський спеціалізований курс як відкрите навчальне середовище для неперервного розвитку вчителів біології шкіл сільської місцевості Анотація  PDF
Олена Вікторівна Харченко
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Ділова гра як метод формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі Анотація  PDF
Оксана Олександрівна Комліченко, Анжела Володимирівна Подозьорова
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти Анотація  PDF
Інна Дмитрівна Давидченко
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Іншомовна комунікативна компетентість як невід’ємна складова образу сучасного педагога Анотація  PDF
Надія Вікторівна Добіжа, Ірина Ігорівна Оніщук
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Форми візуалізації навчальної інформації в навчально-наочному посібнику для підготовки фахівців готельно-ресторанної справи Анотація  PDF
Олена Євгенівна Кашинська
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні Анотація  PDF
Наталія Василівна Сем‘ян
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Які компетентності варто розвивати керівнику нової української школи Анотація  PDF
Світлана Вікторівна Королюк
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Акмеологічний підхід до професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Анотація  PDF
Наталія Миколаївна Сиско
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму Анотація  PDF
Вадим Ігорович Сідоров
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Характеристика педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки Анотація  PDF
Руслана Василівна Слухенська, Наталія Миколаївна Куліш, Наталія Борисівна Решетілова
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Науково-педагогічний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» Анотація  PDF
Сергій Олексійович Кравченко
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу Анотація  PDF
Галина Вікторівна Козаченко
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України Анотація
Тетяна Богданівна Сикирицька, Наталья Миколаївна Куліш, Василь Іванович Стефанчук
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти Анотація  PDF
Олександр Анатолійович Свєртнєв
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Карпо Остапович Ходосов про шляхи та засоби для вдосконалення методичної майстерності словесника Анотація  PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Розвиток професійної культури керівника освітнього закладу в системі післядипломної освіти Анотація  PDF
Світлана Вікторівна Королюк
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови Анотація  PDF
Наталія Алімджанівна Молодиченко, Тетяна Анатоліївна Дем'яненко
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання Анотація  Віддалена  PDF
Лариса Євгенівна Коваль
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти Анотація  PDF
Лідія Миколаївна Купіна, Любов Василівна Армейська
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Технологія формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки Анотація  PDF
Тетяна Ярославівна Гельжинська
 
1 - 25 з 36 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо