Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму Анотація   PDF
Вадим Ігорович Сідоров
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Порівняльний аналіз дизайну одягу викладача сучасності на прикладі викладачів зарубіжних країн Анотація   PDF
Алла Володимирівна Дяченко
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Портрет творчого учня очами вчителя Анотація   Без заголовку   PDF
Віра Олександрівна Жозе да Коста
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Правова компетентність у структурі професійної готовності фахівців Анотація   PDF
Вікторія Михайлівна Прилипко
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Практика професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища Анотація   PDF
Ганна Віталіївна Твердохліб
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Принципи організації домашнього читання іноземною мовою студентами непрофільних спеціальностей. Анотація   PDF
Наталія Вікторівна Петрушова, Вікторія Миколаївна Люлька
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу Анотація   PDF
Галина Вікторівна Козаченко
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення Анотація   PDF
Віктор Юрійович Стрельніков
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Проблема навчання майбутніх учителів-словесників компаративному жанровому аналізу художнього твору Анотація   PDF
Наталія Русланівна Грицак
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Проблематика використання українських перекладів вокальної класики в контексті сучасної культури Анотація   PDF
Андрій Ігорович Бондаренко
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Проблематика оцінювання професійної перепідготовки Анотація   PDF (Polski)
Małgorzata Franc
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Проблеми вивчення традиційних музичних інструментів у творчих ВНЗ Анотація   PDF
Раїса Дмитрівна Гусак
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Проблеми дотримання ансамблевості при виконанні творів a capella Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Сіненко, Лілія Володимирівна Остапенко
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Проблеми зниження успішності учнів 10–11 класів з профільних предметів Анотація   PDF
Геннадій Федорович Москалик, Лариса Петрівна Максимова
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Продюсерство в українській практичній фольклористиці: сучасні реалії Анотація   PDF
Валентина Володимирівна Сінельнікова, Іван Григорович Сінельніков
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Проектування професійного образу випускника магістратури за спеціальністю «Управління навчальним закладом», підготовленого до інноваційного управління Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Сас
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури Анотація   PDF
Леся Вікторівна Лебедик
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Просторова організація класу: як зонувати кабінет початкової школи Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Водолазська
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Професійна підготовка майбутніх лікарів в умовах ринку праці Великої Британії Анотація   PDF
Камілла Газанфарівна Магрламова
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Професійна підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до дослідницької діяльності Анотація   PDF
Марина Вікторівна Гриньова
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Професійна підготовка майбутніх учителів: формування системи мотивації та стимулювання Анотація   PDF
Ніна Станіславівна Журавська, Сергій Петрович Ящук, Маргарита Сергіївна Комар
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу Анотація   PDF
Світлана Степанівна Шевчук
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Професійний розвиток дидактичних працівників кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Андрощук
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як наукова проблема Анотація   PDF
Леся Вікторівна Мороз-Рекотова
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі Анотація   PDF
Валентина Володимирівна Оніпко
 
176 - 200 з 276 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>