Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Проблеми вивчення традиційних музичних інструментів у творчих ВНЗ Анотація   PDF
Раїса Дмитрівна Гусак
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Проблеми дотримання ансамблевості при виконанні творів a capella Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Сіненко, Лілія Володимирівна Остапенко
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Проектування професійного образу випускника магістратури за спеціальністю «Управління навчальним закладом», підготовленого до інноваційного управління Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Сас
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури Анотація   PDF
Леся Вікторівна Лебедик
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Просторова організація класу: як зонувати кабінет початкової школи Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Водолазська
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Професійна підготовка майбутніх лікарів в умовах ринку праці Великої Британії Анотація   PDF
Камілла Газанфарівна Магрламова
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Професійна підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до дослідницької діяльності Анотація   PDF
Марина Вікторівна Гриньова
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Професійна підготовка майбутніх учителів: формування системи мотивації та стимулювання Анотація   PDF
Ніна Станіславівна Журавська, Сергій Петрович Ящук, Маргарита Сергіївна Комар
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу Анотація   PDF
Світлана Степанівна Шевчук
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Професійний розвиток дидактичних працівників кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Андрощук
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як наукова проблема Анотація   PDF
Леся Вікторівна Мороз-Рекотова
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі Анотація   PDF
Валентина Володимирівна Оніпко
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Процес децентралізації в Україні на засадах ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах Анотація   PDF
Віталій Володимирович Зелюк
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Психологічні особливості розвитку духовних цінностей майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій Анотація   PDF
Олена Віталіївна Шкіренко, Людмила Олександрівна Гандзюра
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Психофізіологічні особливості формування ігрових рухів бандуриста Анотація   PDF
Надія Богданівна Брояко, Вероніка Юріївна Дорофєєва
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Реалізація авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах Анотація   PDF
Наталія Богданівна Грицай
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Результати експерименту з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації Анотація   PDF
Олена Шимонівна Тонне
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Робота з деформованим текстом на уроках української мови в початкових класах у контексті Нової української школи Анотація   PDF
Олена Вікторівна Компаній, Тетяна Миколаївна Бондар, Ганна Анатоліївна Пашковська
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Робота з фольклорним колективом: методи опанування традиційного музичного матеріалу Анотація   PDF
Іван Григорович Сінельніков
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Розвиток віртуальної культури в умовах Третьої промислової революції Анотація   PDF
Вадим Андрійович Палкін
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Розвиток вокальної універсальності в рамках проекту «Interkultur» Анотація   PDF
Алла Борисівна Попова, Наталія Михайлівна Кречко
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Розвиток духовного і творчого потенціалу майбутніх лікарів як педагогічна проблема Анотація   PDF
Євгенія Вікторівна Назимок, Яна Григорівна Іванушко, Тетяна Василівна Пасько
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Розвиток навичок аудіювання під час вивчення ділової англійської мови Анотація   PDF
Іван Степанович Орищин
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти Анотація   PDF
Лідія Миколаївна Купіна, Любов Василівна Армейська
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Розвиток професійної компетентності учителів-словесників у педагогічній спадщині Карпа Остаповича Ходосова Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
176 - 200 з 256 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>