Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Карпо Остапович Ходосов про шляхи та засоби для вдосконалення методичної майстерності словесника Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Керманич розвитку української педагогічної освіти і освіти дорослих Анотація   PDF
Надія Іванівна Білик
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Клавірні сюїти Г. Персела. Стилістичні особливості виконання Анотація   PDF
Оксана Сергіївна Сліпченко
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Клавірна музика на території України в XVI–XVII ст. Анотація   PDF
Оксана Сергіївна Сліпченко, Ірина Володимирівна Мельниченко
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Клавірна токата мі-мінор Й. С. Баха у контексті традицій італійської клавірної школи Анотація   PDF
Оксана Сергіївна Сліпченко
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Ключові компетентості майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці Анотація   PDF
Леся Віталіївна Соловей
 
№ 2(191) (2020): Рівень освіченості людини – умова прогресу людства Компетентнісний підхід у формуванні культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи Анотація   PDF
Наталія Ігорівна Гречаник
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Комплексний підхід до виховання індивідуальності естрадного виконавця Анотація   PDF
Лілія Володимирівна Остапенко, Наталія Вікторівна Ковмір
 
№ 6(189) (2019): Читацька компетентність дорослих Комунікативна компетентність сучасного вчителя іноземної мови Нової української школи Анотація   PDF
Наталія Петрівна Булак, Тамара Миколаївна Карпова
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України Анотація
Тетяна Богданівна Сикирицька, Наталья Миколаївна Куліш, Василь Іванович Стефанчук
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Конституційне право та конституційна інженерія в сучасних українських реаліях Анотація   PDF
Володимир Федорович Коваленко, Світлана Петрівна Товста
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Концептуалізація поняття «інклюзивне середовище» у контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні Анотація   PDF
Марія Олександрівна Андреєва
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Концептуальні основи формування харизматичного лідера Анотація   PDF
Світлана Іванівна Нестуля
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи Анотація   PDF
Валерій Сергійович Коваленко, Надія Вікторівна Стець
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи Анотація   PDF
Павло Віталійович Хоменко, Артем Леонідович Гавриш
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Концептуальна модель управління освітнім процесом закладу освіти на основі кейс-менеджменту Анотація   PDF
Маріола Міровська
 
№ 1(190) (2020): Інновації в освіті Концепція розвитку медіаосвіти у законодавстві Канади Анотація   PDF
Гліб Олександрович Головченко
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Критерії, показники та рівні вихованості особистості майбутнього вчителя у здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу Анотація   PDF
Олена Олегівна Момот
 
№ 2(191) (2020): Рівень освіченості людини – умова прогресу людства Критерії сформованості культури професійної діяльності майбутніх менеджерів Анотація   PDF
Любов Вікторівна Гончар
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму Анотація   PDF
Вадим Ігорович Сідоров
 
№ 6(189) (2019): Читацька компетентність дорослих Лідерcтво в Національній гвардії України: уроки міжнародного досвіду Анотація   PDF
Богдан Володимирович Луценко
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Лемківський фольклор в обробці українських композиторів Анотація   PDF
Євгенія Андріївна Дубінченко
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Летять літа... (до 75-річного ювілею доктора педагогічних наук, професора, члена редколегії журналу «Імідж сучасного педагога» Г. В. Єльникової) Анотація   PDF
Надія Іванівна Білик
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Лингвистический юмор как метод активизации учебной деятельности студентов-иностранцев на занятиях языковой подготовки в медицинском вузе Анотація   PDF
Людмила Викторовна Глобина
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Любов до отчого краю – міцний ґрунт, а слово – крила для злету (вітання вихованців наукової школи професора М. І. Степаненка) Анотація   PDF
Світлана Петрівна Галаур, Світлана Олександрівна Педченко
 
126 - 150 з 402 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>