Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Мова як засіб соціологізації студента-іноземця в медичних закладах вищої освіти Анотація   PDF
Марія Валентинівна Цуркан
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності Анотація   PDF
Наталя Василівна Житєньова
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Моделювання і впровадження в практику навчальної та самостійної роботи професійно орієнтованого освітнього середовища студентів-медиків Анотація
Наталія Миколаївна Куліш, Вікторія Ігорівна Куковська, Наталія Борисівна Решетілова
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Моделювання змісту підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації іншомовної ос Анотація   PDF
Тетяна Миколаівна Колодько
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Модернізація консолідованого інформаційного ресурсу для медичного університету Анотація   PDF
Оксана Романівна Швед, Юрій Олегович Сєров, Соломія Степанівна Федушко
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Моральний максималізм мовчуна (за повістю В. Близнеця) Анотація   PDF
Ірина Юріївна Каізер
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Навчально-творча діяльність студентського фольклорного колективу: теоретично-практичні аспекти Анотація   PDF
Іван Григорович Сінельніков
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Наукова школа «Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності» Анотація   PDF
Марина Вікторівна Гриньова
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти Анотація   PDF
Галина Леонідівна Вороніна
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Науково-методичний супровід професійної діяльності педагогічних працівників ЗЗСО в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» Анотація   PDF
Надія Адамівна Мельник
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Науково-педагогічна школа професора Олександра Миколайовича Коберника: лідерство у галузі трудового навчання і технологій Анотація   PDF
Петро Петрович Артюшенко
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Науково-педагогічний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» Анотація   PDF
Сергій Олексійович Кравченко
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Науково-практичний інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти Анотація   PDF
Володимир Сергійович Кулішов, Ірина Євгенівна Сілаєва
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку самосвідомості вчителя Анотація   PDF
Марина Миколаївна Єщенко
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Науково-філософські ідеї І.А. Зязюна у контексті реформування національної педагогічної освіти Анотація   PDF
Надія Вікторівна Довбенко, Юрій Михайлович Москаленко
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Нова українська школа – стан та перспективи Анотація   PDF
Людмила Дмитрівна Зеленська, Соня Олегівна Саакова
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Образне мислення С. Павлюченка в контексті виконавської інтерпретації народної пісні Анотація   PDF
Олена Михайлівна Скопцова, Юлія Анатоліївна Крупа
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Оперно-симфонічний диригент Костянтин Симеонов. Творчий метод диригента. Робота над партитурою Анотація   PDF
Юлія Віталіївна Симеонова
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Оптимізація взаємодії регіональних методичних служб в умовах децентралізації Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Колосова
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки вчителів початкової школи у Федеративній Республіці Німеччина Анотація   PDF
Ірина Василівна Говорун
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Організація експериментального дослідження розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури Анотація   PDF
Оксана Іванівна Романюк
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Організація та зміст художньо-естетичного виховання творчої особистості засобами музейної комунікації у меморіальному музеї-садибі Леоніда Сморжа Анотація   PDF
Вікторія Григорівна Зубань
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Орфоепічні закономірності української літературної мови у співацькій практиці Анотація   PDF
Світлана Анатоліївна Власова
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Освіта впродовж життя: вміння вчитися – ключова компетентність педагога Анотація   PDF
Лідія Тимофіївна Ніколенко
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Освітнє середовище як «третій учитель» Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Водолазська
 
126 - 150 з 297 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>