Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України Анотація
Тетяна Богданівна Сикирицька, Наталья Миколаївна Куліш, Василь Іванович Стефанчук
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Конституційне право та конституційна інженерія в сучасних українських реаліях Анотація   PDF
Володимир Федорович Коваленко, Світлана Петрівна Товста
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Концептуалізація поняття «інклюзивне середовище» у контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні Анотація   PDF
Марія Олександрівна Андреєва
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Концептуальні основи формування харизматичного лідера Анотація   PDF
Світлана Іванівна Нестуля
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи Анотація   PDF
Валерій Сергійович Коваленко, Надія Вікторівна Стець
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи Анотація   PDF
Павло Віталійович Хоменко, Артем Леонідович Гавриш
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Концептуальна модель управління освітнім процесом закладу освіти на основі кейс-менеджменту Анотація   PDF
Маріола Міровська
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Критерії, показники та рівні вихованості особистості майбутнього вчителя у здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу Анотація   PDF
Олена Олегівна Момот
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму Анотація   PDF
Вадим Ігорович Сідоров
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Лемківський фольклор в обробці українських композиторів Анотація   PDF
Євгенія Андріївна Дубінченко
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Лингвистический юмор как метод активизации учебной деятельности студентов-иностранцев на занятиях языковой подготовки в медицинском вузе Анотація   PDF
Людмила Викторовна Глобина
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Любов до отчого краю – міцний ґрунт, а слово – крила для злету (вітання вихованців наукової школи професора М. І. Степаненка) Анотація   PDF
Світлана Петрівна Галаур, Світлана Олександрівна Педченко
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Місце традицій чи простір інновацій: трансформації української школи Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Водолазська
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Міфи Нової української школи: як педагогам дати собі раду в умовах змін Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Водолазська
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Метод комунікативних завдань як інструмент особистісно орієнтованого навчання Анотація
Аліна Овіківна Карапетян
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Методи розвитку виконавської виразності співака спеціальності «академічний вокал» Анотація   PDF
Жанна Миколаївна Закрасняна, Ірина Володимирівна Мельниченко
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Методика Сета Ріггза та її вплив на мистецтво естрадного співу Анотація   PDF
Алла Борисівна Попова, Ольга Миколаївна Войченко
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Методичні аспекти напрацювання вокально-виконавських навичок на початковому етапі навчання Анотація   PDF
Ольга Леонідівна Снопко, Віталій Віталійович Марченко
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Методичні аспекти роботи концертмейстера з хоровим колективом Анотація   PDF
Анна Василівна Поліщук, Світлана Станіславівна Сабрі
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Методичні засади навчання в університетах третього віку: польський досвід Анотація   PDF
Вікторія Вікторівна Гришко
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Методичні особливості навчання академічному вокалу Анотація   PDF
Діна Володимирівна Виноградча, Олена Юріївна Грицюк
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Методичні та технологічні засади впровадження досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії у прогностичний розвиток системи медичної освіти в Україні Анотація   PDF
Камілла Газанфарівна Магрламова
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання Анотація   Віддалена   PDF
Лариса Євгенівна Коваль
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Методологічні підходи до самовиховання вчителя Анотація   PDF
Олена Володимирівна Тринус
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Мистецькі пошуки в площині жанрового синтезу і трансформації у концертній діяльності академічного камерного хору «Хрещатик» Анотація   PDF
Оксана Давидівна Дондик
 
101 - 125 з 297 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>