Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Досвід А. С. Макаренка і сучасні освітянські реалії: до 130-річчя з дня народження великого педагога Анотація   PDF   PDF
Сергій Петрович Рендюк
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі Анотація   PDF
Віктор Юрійович Стрельніков
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Дослідження рівнів виховання музично-академічної творчості студентів педагогічних університетів Анотація   PDF
Наталія Васильєва
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Дослідження традиційної сорочки карпатського регіону на сторінках журналу «Народознавчі зошити» Анотація   PDF
Тетяна Валентинівна Шнуренко
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Духовні концерти Андрія Рачинського: від наукової реконструкції до виконання Анотація   PDF
Микола Миколайович Гобдич
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Духовна релігійність як творче кредо А. Авдієвського Анотація   PDF
Світлана Анатоліївна Власова
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Духовний концерт «В началіх Ти, Господи» С. Дегтярьова: питання авторства Анотація   PDF
Микола Миколайович Гобдич
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Експериментальна перевірка координації процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО Анотація   PDF
Олена Вікторівна Харченко
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Експериментальне дослідження педагогічних умов виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості Анотація   PDF
Марина Вікторівна Гриньова, Наталія Валеріївна Васильєва
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Емоційний інтелект як провідна детермінанта успішної професійної діяльності та саморегуляції особистості вчителя у контексті парадигми неперервної освіти та управління людськими ресурсами Анотація   PDF
Валентин Миколайович Приходько, Микола Ілліч Приходько
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» ЖУРНАЛУ «ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА» –20 РОКІВ Анотація   PDF
редакція журналу
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Забезпечення навчальної взаємодії викладача і студента в процесі самостійної роботи з педагогічних дисциплін Анотація   PDF
Олена Григорівна Жданова-Неділько
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Загальні принципи і методології оцінювання Анотація   PDF
Наталія Миронівна Ільчишин
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Загальнолюдські цінності у контексті парадигми університетської професійної освіти післядипломна освіта Анотація   PDF
Рената Володимирівна Винничук
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Застосування інтерактивних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів Анотація   PDF
Руслана Василівна Слухенська, Альона Анатоліївна Єрохова
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Застосування художніх творів на уроках історії як засіб формування компетенції вчителя історії Анотація   PDF
Дмитро Олександрович Шутов
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Дмитро Костянтинович Миронець, Алла Миколаївна Мизрова
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Змістові аспекти професійної підготовки магістрів військового управління Анотація   PDF
Євген Володимирович Денисенко
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Карпо Остапович Ходосов про шляхи та засоби для вдосконалення методичної майстерності словесника Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Керманич розвитку української педагогічної освіти і освіти дорослих Анотація   PDF
Надія Іванівна Білик
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Клавірні сюїти Г. Персела. Стилістичні особливості виконання Анотація   PDF
Оксана Сергіївна Сліпченко
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Клавірна музика на території України в XVI–XVII ст. Анотація   PDF
Оксана Сергіївна Сліпченко, Ірина Володимирівна Мельниченко
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Клавірна токата мі-мінор Й. С. Баха у контексті традицій італійської клавірної школи Анотація   PDF
Оксана Сергіївна Сліпченко
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Ключові компетентості майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці Анотація   PDF
Леся Віталіївна Соловей
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Комплексний підхід до виховання індивідуальності естрадного виконавця Анотація   PDF
Лілія Володимирівна Остапенко, Наталія Вікторівна Ковмір
 
76 - 100 з 297 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>