Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Критерії, показники та рівні вихованості особистості майбутнього вчителя у здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу Анотація   PDF
Олена Олегівна Момот
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму Анотація   PDF
Вадим Ігорович Сідоров
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Метод комунікативних завдань як інструмент особистісно орієнтованого навчання Анотація
Аліна Овіківна Карапетян
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Методичні та технологічні засади впровадження досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії у прогностичний розвиток системи медичної освіти в Україні Анотація   PDF
Камілла Газанфарівна Магрламова
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання Анотація   Віддалена   PDF
Лариса Євгенівна Коваль
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Мистецькі пошуки в площині жанрового синтезу і трансформації у концертній діяльності академічного камерного хору «Хрещатик» Анотація   PDF
Оксана Давидівна Дондик
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Моделювання змісту підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації іншомовної ос Анотація   PDF
Тетяна Миколаівна Колодько
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Моральний максималізм мовчуна (за повістю В. Близнеця) Анотація   PDF
Ірина Юріївна Каізер
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Навчально-творча діяльність студентського фольклорного колективу: теоретично-практичні аспекти Анотація   PDF
Іван Григорович Сінельніков
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Наукова школа «Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності» Анотація   PDF
Марина Вікторівна Гриньова
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Науково-педагогічний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» Анотація   PDF
Сергій Олексійович Кравченко
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Науково-практичний інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти Анотація   PDF
Володимир Сергійович Кулішов, Ірина Євгенівна Сілаєва
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку самосвідомості вчителя Анотація   PDF
Марина Миколаївна Єщенко
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Науково-філософські ідеї І.А. Зязюна у контексті реформування національної педагогічної освіти Анотація   PDF
Надія Вікторівна Довбенко, Юрій Михайлович Москаленко
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Оптимізація взаємодії регіональних методичних служб в умовах децентралізації Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Колосова
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Освіта впродовж життя: вміння вчитися – ключова компетентність педагога Анотація   PDF
Лідія Тимофіївна Ніколенко
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Особливості використання юридичних термінів у науковому та педагогічному спілкуванні Анотація   PDF
Валентин Миколайович Приходько
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Особливості виявлення сутності художньо-образної ідеї в оперному фіналі (в жанрі опери-драми) Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Кречко, Назар Олександрович Якобенчук
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Особливості дослідження питання реформування навчальних програм у канадських школах ХІХ ст Анотація   PDF
Людмила Іванівна Гук, Олена Володимирівна Барабаш
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Особливості комплексної організації професійного і виробничого навчання та контролю знань Анотація   PDF
Аліна Євгенівна Фандєєва
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Особливості освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів Анотація   PDF
Аліна Валеріївна Криворучко
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Особливості підготовки асистента вчителя інклюзивного класу Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Калініченко
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Особливості побуту українців нижнього поволжя: хата і подвір’я (друга половина ХУІІІ – середина ХХ ст.) Анотація
Валентина Володимирівна Сінельнікова
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Особливості соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з обмеженими функціональними можливостями Анотація   PDF
Оксана Богданівна Бобак, Леся Іванівна Смеречак
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу Анотація   PDF
Олена Олександрівна Буйдіна
 
51 - 75 з 131 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>