Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Вплив секуляризації на просвітницько-виховну діяльність духовних осередків України у ХVІІІ ст Анотація   PDF
Василь Васильович Фазан
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Петро Григорович Радько, Геннадій Миколайович Аванесян
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Вплив фольклору на хорову творчість композиторів Галичини наприкінці XIX – першої половини XX століття Анотація   PDF
Євгенія Андріївна Дубінченко, Леонід Веніамінович Гнатюк
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Впровадження курсу «Проектний менеджмент» у післядипломній педагогічній освіті (з досвіду роботи) Анотація   PDF
Валентина Яківна Ястребова
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Вчення про ноосферу В. І. Вернадського – основа сучасного природознавства Анотація   PDF
Марина Вікторівна Гриньова
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Головні аспекти реформування дистанційного навчання та етапи розвитку системи вищої освіти Швеції Анотація   PDF
Анна Олександрівна Агейчева
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Городошный спорт на современном этапе развития и совершенствования Анотація   PDF
Микола Петрович Севрюк, Анатолій Петрович Ціпов’яз, Світлана Станіславівна Коваль
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Григорій Верьовка як фундатор професійного народного хорового мистецтва України (до питання новаторства) Анотація   PDF
Олена Михайлівна Скопцова
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Гуманістичні студії у формуванні дидактичних траєкторій педагогічної моделі ордену єзуїтів Анотація   PDF
Галина Іванівна Навольська
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Ділова гра як метод формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Комліченко, Анжела Володимирівна Подозьорова
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Деякі особливості композиторського стилю В. С. Косенка (на прикладі аналізу «11 етюдів у формі старовинних танців») Анотація   PDF
Наталія Леонідівна Регеша
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Динаміка формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання в медичному ВНЗ Анотація   PDF
Руслана Василівна Слухенська, Вікторія Вікторівна Куковська, Леся Геннадіївна Логуш
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Дитячий хоровий спів та його роль у музичній культурі Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Кречко, Назар Олександрович Якобенчук
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих До питання про сутність і структуру професійної компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти Анотація   PDF
Євгеній Вікторович Копилець
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом До проблеми читацьких компетентностей та звичок серед студентської молоді Анотація   PDF (English)
Ніна Іванівна Войткевич
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні Анотація   PDF
Наталія Василівна Сем‘ян
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Досвід А. С. Макаренка і сучасні освітянські реалії: до 130-річчя з дня народження великого педагога Анотація   PDF   PDF
Сергій Петрович Рендюк
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі Анотація   PDF
Віктор Юрійович Стрельніков
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Дослідження рівнів виховання музично-академічної творчості студентів педагогічних університетів Анотація   PDF
Наталія Васильєва
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Дослідження традиційної сорочки карпатського регіону на сторінках журналу «Народознавчі зошити» Анотація   PDF
Тетяна Валентинівна Шнуренко
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Духовний концерт «В началіх Ти, Господи» С. Дегтярьова: питання авторства Анотація   PDF
Микола Миколайович Гобдич
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Експериментальна перевірка координації процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО Анотація   PDF
Олена Вікторівна Харченко
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Експериментальне дослідження педагогічних умов виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості Анотація   PDF
Марина Вікторівна Гриньова, Наталія Валеріївна Васильєва
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Емоційний інтелект як провідна детермінанта успішної професійної діяльності та саморегуляції особистості вчителя у контексті парадигми неперервної освіти та управління людськими ресурсами Анотація   PDF
Валентин Миколайович Приходько, Микола Ілліч Приходько
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» ЖУРНАЛУ «ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА» –20 РОКІВ Анотація   PDF
редакція журналу
 
51 - 75 з 256 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>