Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Управлінська культура майбутніх офіцерів як складник загальної культури фахівців військового управління Анотація   PDF
Євген Володимирович Денисенко
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Упровадження англійської мови в українські виші (друга половина ХХ століття – початок ХХІ століття) Анотація   PDF
Світлана Миколаївна Ефендієва, Оксана Павлівна Протовень, Наталя Миколаївна Ніколаєва
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Упровадження громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти в контексті законодавчих змін Анотація   PDF
Оксана Костянтинівна Михасюк
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Фізкультурно-спортивна підготовка молоді в Україні другої половини ХХ століття як об’єкт історико-педагогічного дослідження Анотація   PDF
Андрій Володимирович Ткаченко
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Валентина Володимирівна Сінельнікова, Іван Григорович Сінельніков
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Форми візуалізації навчальної інформації в навчально-наочному посібнику для підготовки фахівців готельно-ресторанної справи Анотація   PDF
Олена Євгенівна Кашинська
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання Анотація   PDF
Оксана Федорівна Станіченко
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови Анотація   PDF
Наталія Алімджанівна Молодиченко, Тетяна Анатоліївна Дем'яненко
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Формування лідерських якостей сучасного педагога в системі післядипломної педагогічної освіти Анотація   PDF
Костянтин Юрійович Підгорний
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Формування мотивів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання Анотація   PDF
Фарідун Якубджонович Майнаєв
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Формування навичок самостійної роботи майбутніх диригентів-хормейстерів як чинник їхнього професійного зростання Анотація
Надія Іванівна Нарожна
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Формування навчального репертуаруспівака-баритона Анотація   PDF
Олег Юрійович Кедіс, Світлана Вікторівна Клюєва
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв’язування навчальних ситуацій Анотація   PDF
Оксана Іванівна Кіліченко
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Функції та етапи формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів Анотація   PDF
Анаіт Оганесівна Варданян, Марина Петрівна Мелащенко, Інеса Віталіївна Роженко
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти Анотація   PDF
Олександр Анатолійович Свєртнєв
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Характеристика педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки Анотація   PDF
Руслана Василівна Слухенська, Наталія Миколаївна Куліш, Наталія Борисівна Решетілова
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Хорове аматорство в сучасній Україні Анотація   PDF
Лариса Вікторівна Остапенко, Андрій Андрійович Іваниш
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Хорове мистецтво Буковини другої половини XIX століття Анотація   PDF
Леонід Веніамінович Гнатюк
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Ціннісно-смислові орієнтири розвитку педагогічної свідомості в умовах культурно-цивілізаційних змін Анотація   PDF
Анатолій Петрович Самодрин, Любов Антонівна Поркіна
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Шкільна атмосфера як духовна складова освітнього середовища: фінський досвід Анотація   PDF
Ніна Іванівна Курмишева
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Школа менеджерів як складова моделі управління розвитком інформаційної культури директора закладу освіти Анотація   PDF
Ольга Григорівна Ворон
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Які компетентності варто розвивати керівнику нової української школи Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Королюк
 
276 - 297 з 297 результатів << < 7 8 9 10 11 12