Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як наукова проблема Анотація   PDF
Леся Вікторівна Мороз-Рекотова
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі Анотація   PDF
Валентина Володимирівна Оніпко
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Процес децентралізації в Україні на засадах ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах Анотація   PDF
Віталій Володимирович Зелюк
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Психологічні особливості розвитку духовних цінностей майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій Анотація   PDF
Олена Віталіївна Шкіренко, Людмила Олександрівна Гандзюра
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у шкільній економічній освіті старшокласників Анотація   PDF
Наталія Андріївна Ковчин
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Психолого-педагогічні особливості музично-естетичного виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у позашкільних навчальних закладах Анотація   PDF
Ольга Вячеславівна Сироєжко
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Психофізіологічні особливості виконавської діяльності бандуриста-вокаліста у процесі співогри Анотація   PDF
Надія Богданівна Брояко
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Психофізіологічні особливості формування ігрових рухів бандуриста Анотація   PDF
Надія Богданівна Брояко, Вероніка Юріївна Дорофєєва
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Реалізація авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах Анотація   PDF
Наталія Богданівна Грицай
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Реалізація положень інклюзивної освіти в сучасному підручнику іноземної мови: яким йому бути? Анотація   PDF
Олена Семенівна Казачінер
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Результати експериментальної роботи з формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури Анотація   PDF
Сергій Борисович Хлібкевич, Аліна Григорівна Кметь
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Результати експерименту з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації Анотація   PDF
Олена Шимонівна Тонне
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Ретроспектива розвитку методичної художньо-промислової освіти Анотація   PDF
Алла Володимирівна Дяченко
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Робота з деформованим текстом на уроках української мови в початкових класах у контексті Нової української школи Анотація   PDF
Олена Вікторівна Компаній, Тетяна Миколаївна Бондар, Ганна Анатоліївна Пашковська
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Робота з фольклорним колективом: методи опанування традиційного музичного матеріалу Анотація   PDF
Іван Григорович Сінельніков
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Розвиток віртуальної культури в умовах Третьої промислової революції Анотація   PDF
Вадим Андрійович Палкін
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Розвиток вокальної універсальності в рамках проекту «Interkultur» Анотація   PDF
Алла Борисівна Попова, Наталія Михайлівна Кречко
 
№ 1(190) (2020): Інновації в освіті Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Лосєва, Віктор Юрійович Стрельніков
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Розвиток духовного і творчого потенціалу майбутніх лікарів як педагогічна проблема Анотація   PDF
Євгенія Вікторівна Назимок, Яна Григорівна Іванушко, Тетяна Василівна Пасько
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Розвиток навичок аудіювання під час вивчення ділової англійської мови Анотація   PDF
Іван Степанович Орищин
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності управління колективом закладу освіти Анотація   PDF
Ніна Станіславівна Журавська, Сергій Петрович Ящук, Андрій Іванович Мелещенко
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти Анотація   PDF
Лідія Миколаївна Купіна, Любов Василівна Армейська
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Розвиток професійної компетентності учителів-словесників у педагогічній спадщині Карпа Остаповича Ходосова Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Розвиток професійної культури керівника освітнього закладу в системі післядипломної освіти Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Королюк
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Розвиток професіоналізму у науково-педагогічних працівників шляхом коучингово-моніторинговою технологією адаптивного управління Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Борова
 
251 - 275 з 358 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>