Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Болонському університеті (Італія) Анотація   PDF
Роман Олександрович Павлюк
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Специфіка використання інструментального супроводу в народному хорі Анотація   PDF
Олена Михайлівна Скопцова, Віталій Віталійович Марченко
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Специфіка мистецько-біоенергетичного феномену П. І. Муравського Анотація   Без заголовку
Ігор Володимирович Тилик
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Специфіка професійної діяльності соціального педагога в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти Анотація   PDF
Олександра Іванівна Алмаші, Іван Іванович Кушнір, Юлія Василівна Старова
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колект Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Сіненко
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Спрямованість педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх вчителів іноземних мов Анотація   PDF
Богдан Сергійович Коломієць
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Стан і перспективи розбудови системи вищої освіти в Україні в умовах національно-визвольної боротьби (1917–1919 рр.) Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Калініченко
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Становлення професійних виконавських шкіл гри на баяні: український контекст Анотація   PDF
Олександр Володимирович Лузан, Вадим Михайлович Самолюк
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Створення позитивної особистісної мотивації на підвищення рівня естетичної культури як складової професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Пилипенко
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти Анотація   PDF
Інна Дмитрівна Давидченко
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Структура готовності учнів професійно-технічних навчальних закладів до сімейного життя Анотація   PDF
Алла Володимирівна Барбінова
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Структура формування творчого потенціалу студентів-медиків у процесі професійної підготовки Анотація   PDF
Руслана Василівна Слухенська, Яна Григорівна Іванушко, Сергій Іванович Селіверстов
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Сутність і структура готовності до інноваційної діяльності педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти Анотація   PDF
Віра Єгорівна Харагірло
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Сутність і структура лідерських якостей студентів закладів вищої освіти Анотація   PDF
Василь Васильович Карманенко
 
№ 4 (181) (2018): Менеджер Нової української школи Сутність і структура правової компетентності вчителів технологій Анотація   PDF
Олег Станіславович Армейський
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Твори сучасних українських композиторів для дітей: концептуальний підхід Анотація   PDF
Вероніка Юріївна Дорофєєва
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Творча постать Н. П. Кошиць у контексті виконавської специфіки вокально-оперного мистецтва Анотація   PDF
Ігор Володимирович Тилик, Наталія Михайлівна Комаренко
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Телебачення в сучасному світі (рівень – проміжний) Анотація   PDF
Алла Володимирівна Кунакова
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Теорія та практика застосування проектної технології при вивченні хімічних дисциплін Анотація   PDF
Юлія Вікторівна Момот
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Теоретичні основи функціонування системи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Сиско
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Теоретичні та практичні питання мовленнєвого розвитку дошкільників засобами театралізованої діяльності Анотація   PDF
Олена Миколаївна Василенко
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Теоретичний базис та перспективні концепти організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації Анотація   PDF
Олена Шимонівна Тонне
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Тестування як форма об'єктивного контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти Анотація   PDF
Наталія Іванівна Гавриленко
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Технології самоменеджменту як важливий чинник підготовки керівника освітнього закладу Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Бабко
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Технологія формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки Анотація   PDF
Тетяна Ярославівна Гельжинська
 
226 - 250 з 276 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>