Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Болонському університеті (Італія) Анотація  PDF
Роман Олександрович Павлюк
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Головні аспекти реформування дистанційного навчання та етапи розвитку системи вищої освіти Швеції Анотація  PDF
Анна Олександрівна Агейчева
 
№ 5(174) (2017): Музична культура України Формування навичок самостійної роботи майбутніх диригентів-хормейстерів як чинник їхнього професійного зростання Анотація
Надія Іванівна Нарожна
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Організація навчання впродовж життя як необхідна умова розвитку когнітивної гнучкості педагога Анотація  PDF
Ніна Іванівна Курмишева
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Let's be healthy! (9th form lesson plan) Анотація  PDF
Валентина Миколаївна Корба
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Підвищення ефективності навчання студентів комп’ютерних спеціальностей іноземної мови за професійним спрямуванням: урахування стилю навчання особистості Анотація  PDF
Олена Володимирівна Дмитренко, Олена Леонідівна Балацька, Лариса Володимирівна Бабаш
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Особливості підготовки асистента вчителя інклюзивного класу Анотація  PDF
Ірина Олександрівна Калініченко
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Особливості комплексної організації професійного і виробничого навчання та контролю знань Анотація  PDF
Аліна Євгенівна Фандєєва
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України Анотація
Тетяна Богданівна Сикирицька, Наталья Миколаївна Куліш, Василь Іванович Стефанчук
 
№ 1(190) (2020): Інновації в освіті Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів Анотація  PDF
Наталія Миколаївна Лосєва, Віктор Юрійович Стрельніков
 
№ 1(190) (2020): Інновації в освіті Педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму Анотація  PDF
Лариса Павлівна Біланова, Світлана Станіславівна Андрейко
 
№ 4/2(173) (2017): Наукова школа саморегуляції Реалізація авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах Анотація  PDF
Наталія Богданівна Грицай
 
№ 3/1(172) (2017): Перші кроки до оновленої школи Візуальне читання як ефективний метод ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі Анотація  PDF
Наталія Василівна Кононец
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Метод комунікативних завдань як інструмент особистісно орієнтованого навчання Анотація
Аліна Овіківна Карапетян
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Проблеми зниження успішності учнів 10–11 класів з профільних предметів Анотація  PDF
Геннадій Федорович Москалик, Лариса Петрівна Максимова
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Науково-педагогічна школа професора Олександра Миколайовича Коберника: лідерство у галузі трудового навчання і технологій Анотація  PDF
Петро Петрович Артюшенко
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Використання комунікативного підходу до навчання іноземних мов студентів ВНЗ Анотація  PDF
Іван Степанович Орищин
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Нова українська школа – стан та перспективи Анотація  PDF
Людмила Дмитрівна Зеленська, Соня Олегівна Саакова
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація  PDF
Дмитро Костянтинович Миронець, Алла Миколаївна Мизрова
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Вебінар як форма ресурсно-орієнтованого навчання інформатики у вищій школі Анотація  PDF
Наталія Василівна Кононец
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Порівняльний аналіз дизайну одягу викладача сучасності на прикладі викладачів зарубіжних країн Анотація  PDF
Алла Володимирівна Дяченко
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Методичні засади навчання в університетах третього віку: польський досвід Анотація  PDF
Вікторія Вікторівна Гришко
 
№ 6 (175) (2017): Орієнтири розвитку педагогічної свідомості Застосування інтерактивних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів Анотація  PDF
Руслана Василівна Слухенська, Альона Анатоліївна Єрохова
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання Анотація  Віддалена  PDF
Лариса Євгенівна Коваль
 
№ 6(189) (2019): Читацька компетентність дорослих Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Анотація  PDF
Ірина Євгенівна Сілаєва
 
1 - 25 з 36 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо