Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Результати експериментальної роботи з формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури Анотація  PDF
Сергій Борисович Хлібкевич, Аліна Григорівна Кметь
 
№ 1 (178) (2018): Сучасні освітянські реалії Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання Анотація  Віддалена  PDF
Лариса Євгенівна Коваль
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти Анотація  PDF
Лідія Миколаївна Купіна, Любов Василівна Армейська
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Технологія формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки Анотація  PDF
Тетяна Ярославівна Гельжинська
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України Анотація
Тетяна Богданівна Сикирицька, Наталья Миколаївна Куліш, Василь Іванович Стефанчук
 
№ 7 (176) (2017): Навчатися впродовж життя Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти Анотація  PDF
Олександр Анатолійович Свєртнєв
 
№ 2(179) (2018): Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі Карпо Остапович Ходосов про шляхи та засоби для вдосконалення методичної майстерності словесника Анотація  PDF
Юлія Миколаївна Северин
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Розвиток професійної культури керівника освітнього закладу в системі післядипломної освіти Анотація  PDF
Світлана Вікторівна Королюк
 
№ 6(189) (2019): Читацька компетентність дорослих Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Анотація  PDF
Ірина Євгенівна Сілаєва
 
№ 6(189) (2019): Читацька компетентність дорослих Технології ситуативного моделювання як засіб розвитку мовленнєвої компетентності особистості молодшого спеціаліста Анотація  PDF
Валентина Сергіївна Ісакова
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у шкільній економічній освіті старшокласників Анотація  PDF
Наталія Андріївна Ковчин
 
№ 2(185) (2019): Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах Анотація  PDF
Наталія Миронівна Ільчишин
 
№ 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність Електронне портфоліо як інструмент оцінювання рівня професійної компетентності педагога вищої школи Анотація  PDF
Світлана Степанівна Шевчук
 
№ 1(190) (2020): Інновації в освіті Теоретичні засади формування та розвитку громадянських компетентностей Анотація  PDF
Марина Миколаївна Єщенко
 
№ 1(190) (2020): Інновації в освіті Вимірники педагогічної компетентності викладачів закладів вищої і передвищої освіти Анотація  PDF
Леся Вікторівна Лебедик
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Педагогіка партнерства як засіб формування мультикультурної компетентності в учнів початкової школи Анотація  PDF
Наталія Володимирівна Іванець
 
№ 4(187) (2019): Трансформації української школи Причини та усунення байдужості і протесту у студентів до національного дизайну. Методи заохочення Анотація  PDF
Алла Володимирівна Дяченко
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих До питання про сутність і структуру професійної компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти Анотація  PDF
Євгеній Вікторович Копилець
 
№ 5 (182) (2018): Управління освітнім процесом Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу Анотація  PDF
Світлана Степанівна Шевчук
 
№ 3 (180) (2018): Інтеграція наук Функції та етапи формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів Анотація  PDF
Анаіт Оганесівна Варданян, Марина Петрівна Мелащенко, Інеса Віталіївна Роженко
 
№ 1(184) (2019): Освіта: стан і перспективи Інтерпретація поетичного твору майбутніми філологами як лінгвосоціокультурного феномену Анотація  PDF
Наталія Василівна Сем'ян
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Підвищення кваліфікації як запорука результативної професійної діяльності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Анотація  PDF
Ірина Євгенівна Сілаєва
 
№ 6 (183) (2018): Педагогічна освіта та освіта дорослих Науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти Анотація  PDF
Галина Леонідівна Вороніна
 
№ 3(186) (2019): Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності управління колективом закладу освіти Анотація  PDF
Ніна Станіславівна Журавська, Сергій Петрович Ящук, Андрій Іванович Мелещенко
 
№ 8 (177) (2017): Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти Педагогічні умови формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій Анотація  PDF
Тетяна Ярославівна Гельжинська
 
26 - 50 з 50 результатів << < 1 2 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо