Інформація про автора

Korol, Tetiana, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Україна