Інформація про автора

Шарошкіна, Наталія Геннадіївна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України., Україна