№ 8 (177) (2017)

Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТОЧКА ЗОРУ

Процес децентралізації в Україні на засадах ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах PDF
Віталій Володимирович Зелюк 5-9

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Інституційна спроможність закладу загальної середньої освіти в умовах розвитку державно-громадського управління PDF
Лідія Іванівна Даниленко 10-14
Упровадження громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти в контексті законодавчих змін PDF
Оксана Костянтинівна Михасюк 15-17
Управлінська культура майбутніх офіцерів як складник загальної культури фахівців військового управління PDF
Євген Володимирович Денисенко 18-20

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі PDF
Віктор Юрійович Стрельніков 21-24

ВИЩА ШКОЛА

Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури PDF
Леся Вікторівна Лебедик 25-28
Педагогічні умови формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій PDF
Тетяна Ярославівна Гельжинська 29-32
Критерії, показники та рівні вихованості особистості майбутнього вчителя у здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу PDF
Олена Олегівна Момот 33-35

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ

Розвиток віртуальної культури в умовах Третьої промислової революції PDF
Вадим Андрійович Палкін 36-40
Науково-педагогічний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» PDF
Сергій Олексійович Кравченко 41-47

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

Особливості соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з обмеженими функціональними можливостями PDF
Оксана Богданівна Бобак, Леся Іванівна Смеречак 48-50

РЕЖИСУРА УРОКУ

Телебачення в сучасному світі (рівень – проміжний) PDF
Алла Володимирівна Кунакова 51-54

ШКІЛЬНА РОДИНА

Фізкультурно-спортивна підготовка молоді в Україні другої половини ХХ століття як об’єкт історико-педагогічного дослідження PDF
Андрій Володимирович Ткаченко 55-58

ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ

Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей PDF
  59
Відомості про авторів PDF
  60