№ 1(190) (2020)

Інновації в освіті

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТОЧКА ЗОРУ

Інновації в освіті: світовий досвід і місцеві практики PDF
Олена Олександрівна Буйдіна 5-9

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

To the question of functions defining of innovative culture of the future manager of general secondary educational institution PDF (English)
Dmytro Kozlov 10-15

ВИЩА ШКОЛА

Технологічні основи формування професійно-творчої компетентності майбутніх інженерів агропромислового виробництва PDF
Віктор Михайлович Нагаєв, Микола Васильович Бакум, Тетяна Юріївна Мітяшкіна, Віталій Володимирович Семенцов 16-22
Теоретичні основи розвитку загальнопедагогічної культури майбутніх офіцерів: принципи і методи роботи з особовим складом PDF
Володимир Сергійович Васищев 23-28
Вимірники педагогічної компетентності викладачів закладів вищої і передвищої освіти PDF
Леся Вікторівна Лебедик 29-33
Педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму PDF
Лариса Павлівна Біланова, Світлана Станіславівна Андрейко 34-37
Упровадження методичної системи з підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання PDF
Наталія Миколаївна Деньга 38-44
Змістова структура предметної компетентності майбутніх лікарів PDF
Ірина Юріївна Хміль 45-48

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів PDF
Наталія Миколаївна Лосєва, Віктор Юрійович Стрельніков 49-53

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Концепція розвитку медіаосвіти у законодавстві Канади PDF
Гліб Олександрович Головченко 54-60

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Підготовка фахівців з культурно-просвітницької роботи в середніх спеціальних навчальних закладах України (50-ті – кінець 80-тих років ХХ ст.) PDF
Ольга Володимирівна Чернявська 61-64

РІДНІ ДЖЕРЕЛА

Позашкільна освіта Полтавщини в системі освітнього простору регіону PDF
Лариса Іванівна Ворона 65-69
Упровадження квантової едукації та STREAM-підхід в освітній діяльності Малої академії наук PDF
Валерій Олександрович Биков 70-76

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

Підготовка майбутніх фахівців до валеосупроводу дітей з вадами психофізичного розвитку PDF
Олена Семенівна Казачінер 77-82

РЕЖИСУРА УРОКУ

Дослідження задач на спільну роботу у початковій школі PDF
Наталія Дмитрівна Карапузова 83-87
Аналіз рівня фізичної підготовленості випускників закладів загальної середньої освіти PDF
Микола Петрович Севрюк, Світлана Станіславівна Коваль, Сергій Володимирович Саньков 88-92

ШКІЛЬНА РОДИНА

Інструменти оцінки шкільного освітнього середовища PDF
Тетяна Володимирівна Водолазська 93-97
Теоретичні засади формування та розвитку громадянських компетентностей PDF
Марина Миколаївна Єщенко 98-102

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ

Використання українських вокальних перекладів у музичній освіті PDF
Андрій Ігорович Бондаренко 103-107
Художньо-творча діяльність особистості: теоретичний аспект PDF
Кай Цянь 107-110