№ 4(187) (2019)

Трансформації української школи

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПЕДАГОГІЧНА ВІТАЛЬНЯ

Талановитий науковець України (з нагоди 80-річного ювілею Н. Г. Ничкало) PDF
  5-6

ТОЧКА ЗОРУ

Сучасні тенденції трансформації системи загальної середньої освіти України PDF
Олександра Степанівна Чубрей 7-10
Місце традицій чи простір інновацій: трансформації української школи PDF
Тетяна Володимирівна Водолазська 11-14

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу: ocoбливocтi cтилiв керівництва PDF
Ніна Станіславівна Журавська, Сергій Петрович Ящур, Олена Володимирівна Олещенко 15-18

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Формування лідерських якостей сучасного педагога в системі післядипломної педагогічної освіти PDF
Костянтин Юрійович Підгорний 19-23
Підготовка фахівців для роботи з дорослими у сфері неформальної освіти PDF
Любов Іванівна Ващенко 24-27
Методологічні підходи до самовиховання вчителя PDF
Олена Володимирівна Тринус 28-32

ВИЩА ШКОЛА

Організація експериментального дослідження розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури PDF
Оксана Іванівна Романюк 33-37
Аналіз формування творчого потенціалу майбутніх лікарів (комплексний підхід) PDF
Руслана Василівна Слухенська, Яна Григорівна Іванушко, Ірина Саркисівна Мурадханян 38-42
Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності PDF
Наталя Василівна Житєньова 43-48

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Методичні засади навчання в університетах третього віку: польський досвід PDF
Вікторія Вікторівна Гришко 49-51
WYMIANA MIĘDZYNARODOWA NAUCZYCIELI POLSKICH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH PDF (Polski)
Tetiana Maslova 52-55
Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки вчителів початкової школи у Федеративній Республіці Німеччина PDF
Ірина Василівна Говорун 56-59

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ

Поліпарадигмальність проблеми цінностей особистості в освіті: культурологічно-аксіологічна інтерпретація PDF
Рената Володимирівна Винничук, Любов Миколаївна Кравченко 60-66

КАЛЕЙДОСКОП МОВ

Мова як засіб соціологізації студента-іноземця в медичних закладах вищої освіти PDF
Марія Валентинівна Цуркан 67-72
Орфоепічні закономірності української літературної мови у співацькій практиці PDF
Світлана Анатоліївна Власова 73-76

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

Діагностика лідерських якостей майбутніх психологів за допомогою методу анкетування PDF
Вікторія Вадимівна Каблаш 77-80

РІДНІ ДЖЕРЕЛА

Причини та усунення байдужості і протесту у студентів до національного дизайну. Методи заохочення PDF
Алла Володимирівна Дяченко 81-87

ШКІЛЬНА РОДИНА

Педагогіка партнерства як засіб формування мультикультурної компетентності в учнів початкової школи PDF
Наталія Володимирівна Іванець 88-93

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ

Деякі питання засвоєння автентичної традиції співу у міському молодіжному фольклористичному колективі PDF
Валентина Володимирівна Сінельнікова, Іван Григорович Сінельніков 94-99
Духовні концерти Андрія Рачинського: від наукової реконструкції до виконання PDF
Микола Миколайович Гобдич 100-104