Товканець, Г. В. «Неперервна педагогічна освіта в європейському освітньому просторі: досвід Данії і Норвегії». Імідж сучасного педагога, вип. 2(209), Червень 2023, с. 36-41, doi:10.33272/2522-9729-2023-2(209)-36-41.