Янь, Л. «Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в полікультурних реаліях». Імідж сучасного педагога, вип. 6(201), Січень 2022, с. 65-67, doi:10.33272/2522-9729-2021-6(201)-65-67.