Гаврилишена, О. О. «Електронний підручник як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача повної загальної середньої освіти». Імідж сучасного педагога, вип. 5(200), Грудень 2021, с. 68-76, doi:10.33272/2522-9729-2021-5(200)-68-76.