Сідокур, С. І., і І. В. Козлова. «Професійні спільноти як вектор неперервної освіти керівних і педагогічних працівників». Імідж сучасного педагога, вип. 5(200), Грудень 2021, с. 61-67, doi:10.33272/2522-9729-2021-5(200)-61-67.