Місайлова, К. В. «Кваліфікаційні вимоги міжнародної організації цивільної авіації до компетентності викладача авіаційної англійської мови». Імідж сучасного педагога, вип. 2(197), Січень 2021, с. 47-51, doi:10.33272/2522-9729-2021-2(197)-47-51.