Кокнова, Т. А. «ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ». Імідж сучасного педагога, вип. 6(195), Грудень 2020, с. 65-68, doi:10.33272/2522-9729-2020-6(195)-65-68.