Славінська, Ю. С. «Педагогічна самоосвіта майбутніх лікарів-стоматологів як джерело їхньої професійно-орієнтованої самореалізації в закладах вищої медичної освіти». Імідж сучасного педагога, вип. 6(195), Грудень 2020, с. 55-60, doi:10.33272/2522-9729-2020-6(195)-55-60.