Верітов, О. І. «Формування підприємницької культури шляхом залучення здобувачів вищої освіти до відповідних соціальних практик». Імідж сучасного педагога, вип. 6(195), Грудень 2020, с. 51-54, doi:10.33272/2522-9729-2020-6(195)-51-54.