Комліченко, О. О. «Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів». Імідж сучасного педагога, вип. 3(192), Липень 2020, с. 20-25, doi:10.33272/2522-9729-2020-3-20-25.