Біланова, Л. П., і С. С. Андрейко. «Педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму». Імідж сучасного педагога, вип. 1(190), Квітень 2023, с. 34-37, doi:10.33272/2522-9729-2020-1(190)-34-37.