Московець, Л. П. «Самоактуалізація та самореалізація особистості: філософсько-психологічне розуміння». Імідж сучасного педагога, вип. 5(188), Листопад 2019, с. 51-56, doi:10.33272/2522-9729-2019-5(188)-51-56.