Прилипко, В. М. «Правова компетентність у структурі професійної готовності фахівців». Імідж сучасного педагога, вип. 4 (181), Липень 2018, с. 13-17, doi:10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-13-17.