Стрельніков, В. Ю. «Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення». Імідж сучасного педагога, вип. 3 (180), Червень 2018, с. 5-8, doi:10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-5-8.