Ликтей, Л. М. «Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра». Імідж сучасного педагога, вип. 2(179), Квітень 2018, с. 20-22, doi:10.33272/2522-9729-2018-2(179)-20-22.