Стрельніков, В. Ю. «Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі». Імідж сучасного педагога, вип. 8 (177), Лютий 2018, с. 21-24, doi:10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-21-24.