Буйдіна, О. О. «Оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу». Імідж сучасного педагога, вип. 3/1(172), Травень 2017, с. 43-47, doi:10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-43-47.