[1]
О. О. Гаврилишена, «Електронний підручник як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача повної загальної середньої освіти », ІСП, вип. 5(200), с. 68–76, Груд 2021.