[1]
С. І. Сідокур і І. В. Козлова, «Професійні спільноти як вектор неперервної освіти керівних і педагогічних працівників », ІСП, вип. 5(200), с. 61–67, Груд 2021.