[1]
О. І. Верітов, «Формування підприємницької культури шляхом залучення здобувачів вищої освіти до відповідних соціальних практик», ІСП, вип. 6(195), с. 51–54, Груд 2020.